جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای « جهلو» مرکز بخش زرآباد در تابعیت شهرستان چابهار استان سیستان و بلوچستان به شهر « زرآباد» شماره202692/ت32687ک

وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 1/10/1387 بنا به پیشنهاد شماره 138682/42/4/1 مورخ 24/12/1383 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
روستای « جهلو» مرکز بخش زرآباد در تابعیت شهرستان چابهار استان سیستان و بلوچستان پس از تجمیع با روستای زرآباد از توابع همین بخش به شهر تبدیل و به عنوان شهر « زرآباد» شناخته می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 28/10/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18619
تاریخ تصویب :
1387/10/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :