جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

الحاق متن به انتهای جدول شماره (7) پیوست آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران شماره202646/ت41649هـمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/10/1387 بنا به پیشنهاد شماره 91460/100 مورخ 1/10/1387 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده(22) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب 1351 ـ تصویب نمود:
متن زیر به انتهای جدول شماره (7) پیوست آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران، موضوع تصویب‌نامه شماره 20637/ت28437هـ مورخ 23/4/1383 اضافه می‌شود:
« امتیاز دفاتر کار اجاره‌ای برابر با هفتاد و پنج درصد (75%) دفاتر ملکی است.»

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18619
تاریخ تصویب :
1387/10/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :