جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگردرقباله صریحاذکرگرددکه فروشنده تمامی سهمی خودرااززمین وچمن وغیره بدون استثناءچیزی باحدودمعینه ومشخصه به خریدارانتقال دادچون جمله مزبورحکایت داردکه حدودومشخصات مبیع نزدطرفین معلوم بوده بنابر این حکم به بطلان بیع ازجهت ابهام وجهل درمبیع برخلاف سندمذکورخواهدبود.
حکم شماره 247-1/2/19شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
30
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
247
تاریخ تصویب :
1319/02/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :