جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور توسط شرکتهای قطار شهری و حومه‌ای کشور برای تأمین نیازهای ساخت و شماره210172/ت41520هـتوسعه ناوگان

وزارت کشور ـ وزارت صنایع و معادن
هیئت وزیران درجلسه مورخ 6/11/1387 بنا به پیشنهاد شماره 158925/60 مورخ 9/9/1387 وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
شرکتهای قطار شهری و حومه‌ای کشور برای تأمین نیازهای ساخت و توسعه ناوگان ملزم به رعایت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب1375ـ بوده و باید در تمامی مناقصات ضمن دعوت از شرکتهای داخلی، در صورت نیاز به انتقال فناوری به صورت همکاری مشترک با سازندگان معتبر خارجی اقدام به برگزاری مناقصات نموده و استفاده حداکثر از توان ساخت داخل در تأمین تجهیزات موردنیاز را مدنظر قرار دهند. وزارت صنایع و معادن موظف است نظارت لازم را در این زمینه اعمال نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18625
تاریخ تصویب :
1387/11/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
وزارت كشور
موضوع :