جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه بندرعباس شماره48789/310/300استاندار محترم استان هرمزگان
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحیه بندرعباس
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1/11/1386؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای بندرعباس (شامل شهرستانهای بندرعباس، حاجی‌آباد، میناب، رودان و خمیر) را که توسط این وزارتخانه و در اجرای بندهای (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به‌مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن و تصویب‌نامه شماره 70971/ت407ـ و مورخ 5/11/1373 هیات وزیران دائر بر الحاق متن متمم به انتهای تبصره (3) ماده (4) آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها تهیه و در تاریخ 17/8/1385 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به‌تصویب رسیده بود را پیرو صورتجلسه مورخ 6/8/1386 کمیته فنی شورایعالی مورد بررسی قرار داد و ضمن تصویب طرح جامع ناحیه بندرعباس و با تأیید بندهای 2، 3، 5 ، 6 ، 7و8 نظریات کمیته فنی بشرح ذیل مقرر نموده که موضوع تهیه « طرح ساماندهی صنایع ملی و فراملی ناحیه بندرعباس در چارچوب طرح آمایش منطقه» و از طریق انعکاس موضوع به مرکز ملی آمایش سرزمین و درخواست تسریع در اعلام نتیجه به ‌شورایعالی پیگیری شود.
ـ ضروری است مشاور طرح در برآوردهای جمعیت شهری ناحیه سهم جمعیتی روستاهایی که تا افق طرح به شهر تبدیل می‌شوند را در قالب نقاط شهری موجود مورد توجه و پیش‌بینی قرار گیرد.
ـ به منظور تمرکززدایی از فعالیتهای شهر بندرعباس و رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل، پیشنهاد ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان میناب مورد تأیید قرار گرفت.
ـ طرح « ساماندهی صنایع شهرستان بندرعباس» با توجه به مسائل زیست محیطی و ملاحظات پدافند غیرعامل تهیه گردد.
ـ ضمن تأیید سطح‌بندی روستاهای ناحیه پیشنهاد می‌شود که مرز تقسیمات کشوری براساس مطالعات طرح و با توجه به مرزهای عملکردی اصلاح شود.
ـ در نقشه سطح‌بندی ارائه شده محدوده و مرز منظومه‌ها و مجموعه‌ها مشخص شود.
ـ براساس ضوابط و مقررات مصوب شورای عالی، پایگاههای آتش‌نشانی و نواحی صنعتی روستایی در مجموعه‌های روستایی پیش‌بینی شود.
در ضمن شورایعالی با تأکید بر رویکرد فرهنگی و هویتی، ضرورت تمرکز زدایی و توزیع فعالیتهای صنعتی مقرر نموده که موضوع مجدداً با توجه به لرزه‌خیزی منطقه در کمیته فنی مورد بررسی قرار گرفته و نقاط جدید مستعد برای استقرار مناطق ویژه اقتصادی پیشنهاد گردد. همچنین شورا مقرر نمود: نظریه کمیته فنی، مصوبه شورایعالی تلقی می‌شود.
در ضمن شورایعالی با تأکید بر رویکرد فرهنگی و هویتی، ضرورت تمرکززدایی و توزیع فعالیتهای صنعتی مقرر نمود که موضوع مجدداً با توجه به لرزه‌خیزی منطقه در کمیته فنی مورد بررسی قرار گرفته و نقاط جدید مستعد برای استقرار مناطق ویژه اقتصادی پیشنهاد گردد. همچنین شورا مقرر نمود: نظریه کمیته فنی، مصوبه شورایعالی تلقی می‌شود.
موضوع در جلسه مورخ 19/4/1387 کمیته فنی مورد بررسی قرار گرفت و توضیحات مشاور در خصوص پهنه‌بندی لرزه‌خیزی منطقه و عدم نیاز ناحیه به منطقه ویژه اقتصادی جدید را مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.
لازم می‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش شورای توسعه و برنامه‌ریزی آن استان به‌ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یاد شده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه‌جانبه و هماهنگ ناحیه مذکور، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای ناحیه بندرعباس در سال افق طرح (1400) معادل 000/480/1 نفر، تهیه شده و اسناد آن به شرح زیر می‌باشد:
سند شماره1ـ نقشه منطقه‌بندی و نقشه کاربری اراضی.
سند شماره2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضی.
سند شماره3ـ سطح‌بندی خدماتی و مراکز جمعیتی.
سند شماره ـ تعیین اولویت استقرار عملکردها و خدمات.
در اجرای ماده 2 آیین‌نامه مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران، اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.

معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18625
تاریخ تصویب :
1386/11/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :