جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر نیکشهر شماره54206/310/300

استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان سیستان و بلوچستان
موضوع: تنفیذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان در خصوص طرح جامع شهر نیکشهر
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر نیکشهر در جلسه مورخ 23/10/1386 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18625
تاریخ تصویب :
1386/10/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان سیستان و بلوچستان
موضوع :