جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص برگزاری بیست و سومین گردهمایی سالانه انجمن آسیایی دانشگاههای باز توسط پیام نور شماره212372/ت41323هـ

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/11/1387 بنا به پیشنهاد شماره 7395/16 مورخ 15/8/1387 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی ـ مصوب 1370ـ تصویب نمود:
1ـ برگزاری بیست و سومین گردهمایی سالانه انجمن آسیایی دانشگاههای باز توسط دانشگاه پیام نور تا سقف هزینه دو میلیارد (2.000.000.000)ریال از محل اعتبارات ریالی دانشگاه یادشده مجاز است.
دانشگاه یادشده می‌تواند از کمکها و هدایای داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته است در چارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید.
3ـ هزینه‌های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18627
تاریخ تصویب :
1387/11/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :