جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص الحاق یک تبصره به بند (4) تصویب‌نامه شماره 35830/ت39584هـ در مورد افزایش خرید برگ سبز چای شماره212378/ت40541هـوزارت جهاد کشاورزی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/11/1387 بنا به پیشنهاد شماره 43982/100 مورخ 13/5/1387 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ـ مصوب 1368ـ تصویب نمود:
تبصره بند (4) تصویب‌نامه شماره 35830/ت39584هـ مورخ 8/3/1387 به عنوان تبصره (1) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (2) به بند یادشده اضافه می‌شود:
« تبصره2ـ استانداری گیلان می‌تواند صرفاً در سقف اعتبار تخصیص یافته به استان نسبت به افزایش خرید برگ سبز چای موضوع این بند با تأکید بر ارتقای کیفیت چای اقدام نماید، ایجاد تعهد مازاد بر سقف اعتبار ممنوع می‌باشد.»
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18627
تاریخ تصویب :
1387/11/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت جهاد كشاورزی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :