جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص لغو عوارض صادرات انواع نخود شماره217087/ت41867هـ

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت جهاد کشاورزی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/11/1387 بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و به استناد بند (د) ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ تصویب نمود:
از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، عوارض صادرات انواع نخود لغو می‌گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18631
تاریخ تصویب :
1387/11/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت بازرگانی
موضوع :