جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای « ارمغانخانه» مرکز بخش قره پشتلو شهرستان زنجان به شهر شماره216738/ت34573ک

وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 1/10/1387 بنا به پیشنهاد شماره 133071/42/4/1 مورخ 24/11/1384 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
روستای « ارمغانخانه» مرکز بخش قره‌پشتلو شهرستان زنجان به شهر تبدیل و به عنوان شهر « ارمغانخانه» نامیده می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 20/11/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18631
تاریخ تصویب :
1387/11/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :