جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

قانون الحاق یک تبصره به بند (22) ماده (3) آئین‌نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب1348 شماره65390/102

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 164512/35431 مورخ 9/12/1385 در اجراء اصل یکصد و بیسـت و سـوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به بند (22) ماده (3) آئین‌نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب1348 که با عنوان لایحه الحاق یک تبصره به بند (22) ماده (3) آئین‌نامه سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب 1348 به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 25/10/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره210780 23/11/1387
وزارت راه و ترابری
قانون الحاق یک تبصره به بند (22) ماده (3) آیین‌نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 1348 که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/11/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 65390/102 مورخ 14/11/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون الحاق یک تبصره به بند (22) ماده (3) آئین‌نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب1348

ماده واحده ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند (22) ماده (3) آئین‌نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 1348 الحاق می‌شود:
تبصره ـ ساخت و ساز بدون مجوز یا خارج از مجوز سازمان بنادر و دریانوردی در دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی ممنوع است. سازمان در صورت اطلاع از طریق پاسگان (گارد) بندر و یا سایر ضابطین دادگستری از ادامه عملیات ساخت و ساز و یا بهره‌برداری از تأسیسات و تجهیزات فاقد مجوز و یا خارج از مجوز جلوگیری کرده و بلافاصله موضوع را به عنوان شاکی به مرجع قضائی محل اعلام می‌نماید. مرجع قضائی مکلف است به پرونده خارج از نوبت رسیدگی کرده و در صورت احراز تخلف حسب مورد حکم قلع بنا و یا توقف عملیات و یا اصلاح آن مطابق مجوز را صادر نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/11/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18633
تاریخ تصویب :
1387/10/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :