جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص هفتصد هکتار اراضی طرح توسعه به اراضی فعلی منطقه ویژه اقتصادی شیراز شماره223130/ت41092هـنهاد ریاست جمهوری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/11/1387 بنا به پیشنهاد شماره 3592/11/87/ح مورخ 9/7/1387 حوزه مشاورت رییس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (1) ماده (1) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1384ـ تصویب نمود:
1ـ هفتصد هکتار به شرح نقشه پیوست که تأییدشده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران است به عنوان اراضی طرح توسعه به اراضی فعلی منطقه ویژه اقتصادی شیراز موضوع تصویب‌نامه‌های شماره 10242/ت22776ک مورخ 17/2/1379 و شماره 18706/ت37192هـ مورخ 11/2/1386 الحاق می‌شود.
2ـ شهرک دانشگاهی و شهرک سلامت در منطقه توسعه یافته استقرار یابد.
3ـ فعالیتهای مجاز، صنایع الکترونیک می‌باشد که صرفاً در محدوده اراضی فعلی مستقر می‌شوند.
4ـ بین قسمت فعلی و بخش توسعه یافته فضای سبز ایجاد شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18637
تاریخ تصویب :
1387/11/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ریاست جمهوری
موضوع :