جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

قانون الحاق یک ماده به قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب1370 شماره63180/110

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 57692/33679 مورخ 21/9/1384 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک ماده به قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب1370 که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 22/10/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره204586 19/11/1387
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
قانون الحاق یک ماده به قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب1370 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/11/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 63180/110 مورخ 6/11/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون الحاق یک ماده به قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب1370

ماده واحده ـ متن زیر به عنوان ماده (170) مکرر به قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب1370 اضافه می‌گردد:
ماده170 مکرر ـ مقامات مندرج در ماده (87) می‌توانند در نیرو و یا سازمان مربوط همه ساله به نسبت یک درصد (1%) آمار کارکنان جمعی که حداقل بیست و پنج سال تمام سابقه خدمت داشته باشند، به متخصصان زبده و شایسته آنان برای یک بار به میزان حداکثر یک ارتقاء حقوقی تشویقی اعطاء نمایند. ارتقاء مزبور صرفاً در محاسبه حقوق طول خدمت مؤثر بوده و پس از خاتمه خدمت حذف می‌گردد. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط ستاد مشترک سپاه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح خواهدرسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/11/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18639
تاریخ تصویب :
1387/10/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
موضوع :