جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

اصلاح ردیف 4 جدول تصویب‌نامه موضوع تعیین مناطق نمونه گردشگری شماره231769/ت40408هـسازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/11/1387 به استناد ماده (8) سازمان میراث فرهنگی و گردشگری" href="/tags/65427/قانون-تشکیل-سازمان-میراث-فرهنگی-و-گردشگری/" class="link">قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ـ مصوب1382ـ تصویب نمود:
1ـ در ردیف (4) جدول تصویب‌نامه شماره 26925/ت33555هـ مورخ 11/5/1384 عبارت « در قالب تفاهم نامه سازمانهای میراث فرهنگی و گردشگری و محیط زیست» حذف می‌شود.
2ـ متن زیر به انتهای تصویب‌نامه یادشده اضافه می‌شود:
این تصویب‌نامه ناقض و نافی اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص مناطق چهارگانه تحت مدیریت این سازمان نخواهدبود.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18643
تاریخ تصویب :
1387/11/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان حفاظت محیط زیست
موضوع :