×

اصلاح ردیف 4 جدول تصویب‌نامه موضوع تعیین مناطق نمونه گردشگری

اصلاح ردیف 4 جدول تصویب‌نامه موضوع تعیین مناطق نمونه گردشگری

اصلاح-ردیف-4-جدول-تصویب‌نامه-موضوع-تعیین-مناطق-نمونه-گردشگریاصلاح ردیف 4 جدول تصویب‌نامه موضوع تعیین مناطق نمونه گردشگری شماره231769/ت40408هـسازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/11/1387 به استناد ماده (8) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ـ مصوب1382ـ تصویب نمود:
1ـ در ردیف (4) جدول تصویب‌نامه شماره 26925/ت33555هـ مورخ 11/5/1384 عبارت « در قالب تفاهم نامه سازمانهای میراث فرهنگی و گردشگری و محیط زیست» حذف می‌شود.
2ـ متن زیر به انتهای تصویب‌نامه یادشده اضافه می‌شود:
این تصویب‌نامه ناقض و نافی اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص مناطق چهارگانه تحت مدیریت این سازمان نخواهدبود.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 18643

تاریخ تصویب : 1387/11/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : سازمان حفاظت محیط زیست -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.