جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستاهای چیتاب و پاتاوه به شهر شماره235587/ت41298ک

وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 13/11/1387 بنا به‌پیشنهاد شماره 103299/42/4/1 مورخ 8/8/1387 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ‌‌ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854 مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
1ـ روستای «چیتاب» مرکز بخش کبگیان از توابع شهرستان دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد به شهر تبدیل و به عنوان شهر «چیتاب» شناخته می‌شود.
2ـ روستای «پاتاوه» مرکز بخش پاتاوه از توابع شهرستان دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد به شهر تبدیل و به عنوان شهر «پاتاوه» شناخته می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 12/12/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18648
تاریخ تصویب :
1387/12/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :