جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص عوارض صادرات انواع زعفران به صورت فله‌ای شماره218586/ت41997کوزارت بازرگانی ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن
وزارت جهادکشاورزی
وزرای عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به‌استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند:
صادرات انواع زعفران به صورت فله‌ای و در بسته‌بندی‌های بیش از (30) گرم مشمول پنج درصد (5%) عوارض می‌شود.
تبصره ـ صادرات بسته‌بندیهای (10) تا (30) گرمی زعفران از پرداخت عوارض معاف است و مشمول دریافت جایزه صادراتی نیز نمی‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 12/12/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18648
تاریخ تصویب :
1387/12/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :