جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

آیین‌نامه بند (14) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده شماره235376/ت41958هـوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ تحقیقات و فناوری" href="/tags/27012/وزارت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری/" class="link">وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت آموزش و پرورش
وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 27/11/1387 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های اموراقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، کار و اموراجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (14) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب 1387 ـ آیین‌نامه بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه بند (14) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده1ـ ارائه خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فناوری) و آموزشی توسط مدارس، مراکز فنی و حرفه‌ای، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی که دارای مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشند و انجمنهای علمی که از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز دریافت کرده‌اند، مشمول معافیت ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.
تبصره ـ ارایه خدمات غیرمرتبط با خدمات آموزشی و پژوهشی و سایر فعالیتهای خارج از مجوز، توسط واحدهای یادشده مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌باشند.
ماده2ـ ارائه‌دهندگان خدمات موضوع ماده(1) مکلفند مجوزهای اخذشده از مراجع ذیصلاح قانونی را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نمایند تا پس از بررسی و تأیید به‌واحدهای مالیاتی ذی‌ربط ابلاغ گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18648
تاریخ تصویب :
1387/11/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت آموزش و پرورش
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :