جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه موضوع ورود کالا توسط ملوانان، خدمه کشتی و کارکنان تا سقف (000/000/15) ریال با معافیت از سود بازرگانی شماره235574/ت40437ک

وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 30/10/1387 باتوجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 30406/11093 هـ/ب مورخ 31/5/1387 و با رعایت جزء «ی» بند (1) تصویب‌نامه شماره 158783/ت38855هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
در تصویب‌نامه شماره 188295/ت39128هـ مورخ 20/11/1386 عبارت « برای مصرف شخصی» بعد از واژه « ریال» اضافه و عبارت « با معافیت پنجاه درصد از سود بازرگانی در مورد لوازم خانگی و صد در صد در مورد ارزاق عمومی» جایگزین عبارت « با معافیت از سود بازرگانی» گردد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 12/12/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18648
تاریخ تصویب :
1387/12/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :