جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز ماشینها و مهندسی کشاورزی آسیا و اقیانوسیه شماره70716/201جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 76635/39719 مورخ 15/5/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز ماشینها و مهندسی کشاورزی آسیا و اقیانوسیه که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 16/11/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره233253 19/12/1387
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور خارجه
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز ماشینها و مهندسی کشاورزی آسیا و اقیانوسیه که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/11/1387 به تأیید
شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 70716/201 مورخ 11/12/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز ماشینها و مهندسی کشاورزی آسیا و اقیانوسیه

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در« مرکز ماشینها و مهندسی کشاورزی آسیا و اقیانوسیه» عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. دستگاه اجرائی طرف عضویت وزارت جهادکشاورزی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

اساسنامه مرکز ماشینها و مهندسی کشاورزی آسیا و اقیانوسیه

شبکه منطقه‌ای ماشین‌آلات و مهندسی کشاورزی:
181ـ کمیسیون فعالیتهای مثبت و مفید گذشته شبکه منطقه‌ای مهندسی و ماشین‌آلات کشاورزی آسیا ـ اقیانوسیه (RNAEM) را مورد نظر قرار داد و بر تقویت آنها و زیادشدن آن فعالیتها تأکید کرد. همچنین پیشنهادهای ارائه شده در دومین اجلاس کارگروه (کمیته) فنی و مشورتی و بیست و یکمین اجلاس شورای گردانندگان (GB) که در فوریه 2002 میلادی برگزار شده بود به امضاء رسید. این پیشنهادها در مدارک کمیسیون اجتماعی ـ اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (1243ESCAP/) موجود می‌باشد.
182ـ کمیسیون همچنین از گسترش فعالیتهای شبکه حمایت کرد و پیشنهاد داده‌شده که سطح شبکه به مرکز منطقه‌ای ماشین‌آلات و مهندسی کشاورزی آسیا ـ اقیانوسیه (APCAEM) ارتقاء یابد.
مرکز باید عهده‌دار فعالیتهای زیر خصوصاً مواردی‌که در اساسنامه پیشنهاد شده باشد:
الف ـ تقویت، انتشار و انتقال دانش و تکنولوژی در زمینه نگهداری و فرآوری و ساخت ماشینهای کشاورزی.
ب ـ توسعه ابزار و ادوات کشاورزی.
پ ـ توسعه منابع انسانی.
ضمناً فعالیتهایی که تکنولوژی‌های جدید مانند کاربرد بیوتکنولوژی در مناطق روستایی را پیشرفت می‌دهد باید حمایت شود.
183ـ کمیسیون تشکر خود را از تصمیم دولت چین برای میزبانی مرکز در پکن و تعهد حدود چهار میلیون (4.000.000) دلار آمریکا برای حمایت مرکز در پنج ساله اول ابراز داشت. همچنین کمیسیون بر این نکته تأکید کرد که بتواند از منابع دیگری برای تأمین هزینه‌ها استفاده نماید تا سودرسانی به کشورهای در حال توسعه و فعالیتهای آنها
افزایش یابد.
184ـ کمیسیون پیشنهاد داد که هر سعی و تلاشی برای گسترش عضویت و توسعه مرکز به بهترین نحوه ممکن توسط کمیسیون اجتماعی ـ اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) انجام خواهد شد. کارگروه (کمیته) اعضاء را به هر چه زودتر عملی کردن فعالیتها تشویق کرد و همچنین بر توسعه همکاریها و مشارکت با مؤسسات مشابه دیگر کشورهای عضو و همچنین با سازمان خواروبار جهانی (FAO) اصرار داشت.
185ـ کمیسیون تأکید کرد که تمام تلاش‌ها باید در جهت به‌کارگیری حمایت و شرکت بخش خصوصی در فعالیتهای مختلف و گوناگون مرکز صورت گیرد. کمیسیون پیشنهاد کرد که فعالیتهای مشترک بخش خصوصی و غیرخصوصی در مکانیزاسیون کشاورزی و تکنولوژیهای پس از برداشت مانند فعالیتهایی که در افزایش سودآوری محصولات کشاورزی تأثیر دارند باید تحت حمایت قرار گیرند.
186ـ کمیسیون پیشنهاد کرد که مرکز توسعه ابزار و تجهیزات و ماشینهای کشاورزی مورد استفاده زنان روستایی را تحت حمایت قرار دهد و این مهم را به عهده گیرد.
همچنین پیشنهاد کرد که تلاشها در جهت توسعه لوازم و تجهیزات صورت گیرد تا قشر ناتوان و ضعیف‌تر جامعه هم بتوانند در فعالیتهای تولیدی کشاورزی مشارکت کنند.
187ـ کمیسیون تصمیم 5/58 مبنی بر تشکیل مرکز مهندسی و ماشینهای کشاورزی آسیایی و اقیانوسیه را اتخاذ کرد.
آنها پیشنهاد کردند که مدت عضویت شورای گردانندگان (G.Body) فعلی برای یک‌سال تمدید شود و رأی‌گیری برای هیأت مدیره (GBOARD) جدید (همان‌طور که در اساسنامه مرکز به تصویب رسیده) در پنجاه و نهمین جلسه کارگروه (کمیته) انجام شود.
188ـ کمیسیون قدردانی خود از کشورهای کمک‌کننده و دیگر کشورها مخصوصاً چین را به‌خاطر حمایتهای آنها از شبکه منطقه‌ای مهندسی و ماشین‌آلات کشاورزی آسیا ـ اقیانوسیه (RNAEM) درطول سالیان گذشته بیان کرد. همچنین کارگروه (کمیته) قدردانی خود را از اعضای شورای گردانندگان (G.BODY) به‌خاطر همکاریهایشان در گذشته اظهار داشت و بر ادامه کمکهای آنها (درصورت امکان) و افزایش کمکهای ایشان اصرار ورزید. همچنین کارگروه (کمیته) پیشنهاد کشور هند را مبنی بر ارائه حمایتهای مناسب به مرکز (در فاز جدید) ثبت نمود.
5/58 ـ تشکیل مرکز ماشینها و مهندسی کشاورزی آسیا و اقیانوسیه
کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه
عطف به نتایج کمیسیونهای 145 در 5 آوریل 1974 میلادی و 156 در 6 مارس 1975 میلادی در تأسیس مرکز آسیایی ماشینهای کشاورزی در فیلیپین، همچنین عطف به پیشنهادهای ارائه شده در جلسات مقدماتی که در سال 75ـ1974 میلادی و با حضور سازمانهای وابسته به سازمان ملل از جمله سازمان برنامه توسعه، سازمان توسعه صنعتی و سازمان فائو تشکیل گردید، تشکیل سازمانی در مورد ماشینهای کشاورزی به عهده آنها گذاشته شد و در سال 1977 میلادی با نام شبکه منطقه‌ای ماشینهای کشاورزی شروع به‌کار نمود.
به دلیل ارائه خدمات قابل توجه به کشورهای عضو در سال 2000 میلادی نام شبکه به شبکه منطقه‌ای مهندسی و ماشینهای کشاورزی تغییر کرد. نیاز به توسعه فعالیتهای شبکه از جمله فعالیت در زمینه فرآوری محصول پس از برداشت و بنا به پیشنهادهای شورای گردانندگان در اجلاس مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
ـ عطف به موافقت پیشنهادهای شورای گردانندگان در اجلاس پنجاه و هفتم درخصوص ارتقاء شبکه منطقه‌ای مهندسی و ماشینهای کشاورزی از شبکه به مرکز، خواسته شد عضویت و قابلیتهای تأمین منابع مالی گسترش یابد.
ـ قدردانی از دولت چین بخاطر حمایتش برای استقرار مرکزیت شبکه در پکن و به‌خاطر تأمین منابع مالی سازمانی و دیگر هزینه‌های اجرائی مرکز.
1ـ تصمیم به تأسیس مرکز ماشینها و مهندسی کشاورزی آسیا و اقیانوسیه در پکن.
2ـ قبول اساسنامه مرکز به عنوان اساس کار مرکز (بر اساس متنی که در تصویبنامه ارائه داده شد).
درخواست دبیر اجرائی درمورد اقدام در تسریع استقرار مرکز در پکن، شامل نتیجه موافقت مرکز فرماندهی (هیأت مدیره) بین کشور میزبان و سازمان ملل.
4ـ اصرار به اعضاء و اعضاء هم پیمان و وابسته مانند دیگر کشورها به همکاری درمورد مشارکت به پرداخت هزینه‌های سازمانی برای توسعه هرچه بهتر مرکز.
5 ـ اصرار به سازمان ملل و دیگر سازمانهای بین‌المللی مرتبط، برای فراهم کردن برنامه‌های حمایتی و همکاری در به انجام رساندن برنامه کاری مرکز.
6 ـ درخواست از اعطاء کنندگان برای تهیه برنامه مالی مناسب و حمایتهای دیگر به منظور رفع نیازهای کشورهای در حال توسعه منطقه.
درخواست از دبیر اجرائی برای تهیه گزارش از جلسات سالیانه و ارائه یک برنامه کلی از عملکرد آینده مرکز در سال 2007 میلادی.
(پنجمین نشست 22 می 2002 میلادی)
اسـاسنامه ‌مرکز منطقه‌ای ‌ماشیـن‌آلات ‌و مهندسی‌ کشاورزی ‌آسیا ـ اقیانوسـیه (APCAEM):
تأسیس:
1ـ شبکه منطقه‌ای ماشینها و مهندسی کشاورزی (که از این به بعد به عنوان شبکه منطقه‌ای مهندسی و ماشین‌آلات کشاورزی آسیاـ اقیانوسیه (RNAEM) اشاره خواهد شد) یک پروژه اختصاصی تصویب شده در سال 1977 بود که متعاقب تصویبنامه‌های 145 مورخ 5 آوریل 1974 میلادی و 156 مورخ، مارس 1975 میلادی اسکاپ و همچنین در تصویبنامه کارگروه (کمیته) 5/58 مورخ 22 می 2002 میلادی این مرکز تحت عنوان
مرکز منطقه‌ای ماشین‌آلات و مهندسی کشاورزی آسیا ـ اقیانوسیه (APCAEM)
به تصویب رسید.
اهداف:
2ـ اهداف مرکز منطقه‌ای ماشین‌آلات و مهندسی کشاورزی آسیا ـ اقیانوسیه (APCAEM) افزایش همکاریهای فنی در بین اعضاء و کشورهای عضو کمیسیون اجتماعی ـ اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) با دیگر اعضای سازمان ملل از طریق تبادل اطلاعات، تبادل نمونه‌های اولیه، تبادل تکنولوژی و ترفیع تحقیقات، توسعه و ترویج تکنولوژی ماشینها و مهندسی کشاورزی در منطقه است.
عضویت:
3ـ اعضاء شرکت‌کننده در شبکه منطقه‌ای مهندسی و ماشین‌آلات کشاورزی آسیا ـ اقیانوسیه (RNAEM) در زمان تصویب اساسنامه جدید نیز اعضاء مرکز منطقه‌ای ماشین‌آلات و مهندسی کشاورزی آسیا ـ اقیانوسیه (APCAEM) می‌باشند. هریک از دیگر اعضاء کمیسیون‌ اجتماعی ـ اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) یا اعضاء سازمان‌ ملل که خواهان عضویت در مرکز منطقه‌ای ماشین‌آلات و مهندسی کشاورزی آسیا ـ اقیانوسیه (APCAEM) باشند باید یک نامه اعلام آمادگی به دبیر اجرائی کمیسیون اجتماعی ـ اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) بفرستند که ایشان بلافاصله باید به‌وسیله نامه رئیس شبکه مرکز منطقه‌ای ماشین‌آلات و مهندسی کشاورزی آسیا ـ اقیانوسیه (APCAEM) را مطلع سازد. همچنین بقیه اعضاء را باید در جریان قرار دهد. چنین عضویتی از تاریخی که اعضاء اعلام آمادگی کردند شروع خواهد شد.
وظایف:
4ـ پیرو اهداف مشخص شده در بند 2، مرکز منطقه‌ای ماشین‌آلات و مهندسی کشاورزی آسیا ـ اقیانوسیه (APCAEM) دارای وظایف زیر خواهد بود:
الف ـ کمک به اعضاء از طریق انتشار اطلاعات در زمینه پیشرفت تولید محصولات کشاورزی و پیشرفتهای‌حاصله در زمینه ماشینی‌کردن (مکانیزاسیون)کشاورزی، خودکارسازی (اتوماسیون)، حمایت پیشرفتهای روستایی، بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک.
ب ـ همکاری در جهت پیشرفت تحقیقات و توسعه، تأسیس بانکهای اطلاعاتی و تبادل اطلاعات در زمینه فوق و سازگاری کشاورزی و تکنولوژی‌های مهندسی وابسته به کشاورزی مبتنی بر محصولات زراعی از جمله تبادل نمونه‌های اولیه و نظریات فنی.
پ ـ کمک به اعضاء ازطریق سازمانهای اشاره شده در قسمتهای قبل و سازمان مرتبط جهت تجاری کردن و عرضه تکنولوژی‌های مناسب.
ت ـ کمک به کاهش و رفع محرومیت و توسعه روستایی از طریق ایجاد پروژه‌های آزمایشی و نمایشی، اجراء تجربیات حاصله و اختیار دادن به زنان روستایی از طریق ائتلاف آنها در امور ماشینی‌کردن (مکانیزاسیون) و فعالیتهای تولیدی ازجمله فرآوری محصولات زراعی.
ث ـ کمک به فرموله کردن سیاستها و راهبردهای (استراتژیهای) مهندسی کشاورزی و ماشینی کردن (مکانیزاسیون) مناسب به منظور ادامه یافتن با روند جهانی و پیشرفتهای تکنولوژی.
ج ـ فراهم کردن مهندسی کشاورزی و خدمات فنی کشاورزی به منظور پیشرفت و ترقی در تولید ماشینهای کشاورزی و تکنولوژی و سعی در رسیدن به معیارهای استانداردهای سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO) و 9000 ISO و استانداردهای مدیریت زیست محیطی (14000 ISO) برای محصولات کشاورزی.
5 ـ پیرو اهداف مبتنی بر بند 4، مرکز منطقه‌ای ماشین‌آلات و مهندسی کشاورزی آسیا ـ اقیانوسیه (APCAEM) موظف به انجام موارد زیر می‌باشد:
الف ـ جمع‌آوری، تجزیه و انتشار اطلاعات.
ب ـ سازماندهی سمینارهای فنی، تورها و نمایشگاهها، تبادل اطلاعات و تجارب، شامل تشکیل شبکه‌های سازمانی مشخص مربوط به فعالیتهای خاص، از جمله شبکه‌های مربوط به مواد غذایی و ماشینهای کشاورزی.
پ ـ سازماندهی آموزش مناسب جهت پرسنل عهده‌دار توسعه و سازگاری مهندسی کشاورزی و تکنولوژی ماشین‌آلات.
ت ـ کمک به تبادل نمونه‌های اولیه و نظریات فنی.
ث ـ فراهم کردن خدمات مشاوره‌ای.
اساسنامه و تشکیلات:
6 ـ مرکز منطقه‌ای ماشین‌آلات و مهندسی‌کشاورزی آسیا ـ اقیانوسیه (APCAEM) باید یک اساسنامه مالی کمکی از کمیسیون اجتماعی ـ اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) بر اساس قوانین و مقررات سازمان ملل داشته باشد.
مرکز منطقه‌ای ماشین‌آلات و مهندسی‌کشاورزی آسیا ـ اقیانوسیه (APCAEM) باید یک هیأت مدیره، یک سرپرست، کادر مجرب و کارگروه (کمیته) فنی مشورتی
داشته باشد.
8 ـ مرکزیت مرکز منطقه‌ای ماشین‌آلات و مهندسی کشاورزی آسیا ـ اقیانوسیه (APCAEM) در پکن می‌باشد.
موافقتنامه مرکزیت کشور میزبان، با ملاحظه مرکز منطقه‌ای ماشین‌آلات و مهندسی کشاورزی آسیا ـ اقیانوسیه (APCAEM) باید بین دولت کشور میزبان که مرکزیت مرکز منطقه‌ای ماشین‌آلات و مهندسی کشاورزی آسیاـ اقیانوسیه (APCAEM) را دارد و سازمان ملل منعقد گردد.
هیأت مدیره (شورای گردانندگان):
10ـ مرکزمنطقه‌ای ماشین‌آلات و مهندسی‌کشاورزی آسیا ـ اقیانوسیه (APCAEM) باید دارای یک هیأت مدیره باشد که شامل یک نماینده تعیین شده از طرف دولت کشور میزبان است و نباید کمتر از هشت نماینده باشد. این نمایندگان باید توسط کشورهای عضو کمیسیون اجتماعی ـ اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) معرفی شوند. نمایندگانی که توسط کمیسیون اجتماعی ـ اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) انتخاب شده‌اند برای مدت سه سال بوده و برای انتخاب مجدد باید واجد شرایط باشند.
11ـ سرپرست مرکز منطقه‌ای ماشین‌آلات و مهندسی کشاورزی آسیا ـ اقیانوسیه (APCAEM) باید به عنوان دبیر شورا باشد.
12ـ اگر یکی از اعضاء شورا قادر نباشد تمام مدت دوره در خدمت شورا باشد جای خالی او باید توسط دولت آن نماینده پر گردد.
13ـ نمایندگان:
الف ـ کشورهایی که عضویت در شورا ندارند.
ب ـ اعضاء سازمان ملل و متخصصین یا سازمانهای وابسته.
پ ـ سازمانهایی که شورا ممکن است مشخص کند.
ت ـ کارشناسان مورد نظر شورا، ممکن است در جلسات نشست شورا به عنوان مشاهده‌کننده دعوت شوند البته بدون اینکه حق رأی دادن داشته باشند. یک نماینده کمیسیون اجتماعی ـ اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) هم برای شرکت در همه جلسات بدون این‌که حق رأی دادن داشته باشد دعوت می‌شود.
14ـ جلسه افتتاحیه شورا باید هرچه زودتر توسط دبیر اجرائی کمیسیون اجتماعی ـ اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) بعد از توافق اساسنامه مرکز منطقه‌ای ماشین‌آلات و مهندسی کشاورزی آسیا ـ اقیانوسیه (APCAEM) و جلسات متداول بعدی (سالیانه) برگزار گردد.
15ـ شورا باید حداقل سالی یک‌بار تشکیل گردد و باید درخصوص روش قوانین اجرائی خود توافق نماید. هنگامی که اکثریت اعضاء از دبیر اجرائی درخواست تشکیل جلسه بدهند شورا باید تشکیل جلسه ویژه بدهد.
16ـ برای تشکیل جلسات شورا یک حدنصاب باید از اکثریت اعضاء آن موجود باشد.
17ـ هریک از اعضاء شورا دارای یک رأی انتخاب می‌باشد. تصمیمات شورا توسط جمع گرفته می‌شود و چنانچه امکان‌پذیر نباشد با رأی اکثریت اعضاء حاضر اتخاذ می‌گردد.
18ـ شورا باید در هر جلسه عادی یک رئیس و یک نایب رئیس انتخاب کند. آنها باید این مقام را تا جلسه عادی بعدی شورا حفظ کنند. رئیس و در غیاب او نایب رئیس باید جلسات شورا را اداره نماید.
19ـ شورا باید فعالیتهای مرکز منطقه‌ای ماشین‌آلات و مهندسی کشاورزی آسیا ـ اقیانوسیه (APCAEM) و مقدار منابع مالی قابل دسترس برای مرکز را ارزیابی و مرور کند. شورا باید برنامه‌های بلندمدت و سالیانه کاری مرکز منطقه‌ای ماشین‌آلات و مهندسی کشاورزی آسیا ـ اقیانوسیه (APCAEM) را تصویب کند و اجراء آنها را مورد بررسی قرار دهد.
20ـ شورا باید یک گزارش سالیانه به کمیسیون اجتماعی ـ اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) ارائه دهد که شامل کمیسیون سالانه درخصوص فعالیتهای مرکز منطقه‌ای ماشین‌آلات و مهندسی کشاورزی آسیا ـ اقیانوسیه (APCAEM)، منابع مالی قابل دسترس (موجود) و برنامه‌های کاری موجود و پیشنهاد شده باشد.
سرپرست و کارمندان:
21ـ سرپرست و کارمندان مرکز منطقه‌ای ماشین‌آلات و مهندسی کشاورزی آسیا ـ اقیانوسیه (APCAEM) باید بر اساس قوانین مشخص سازمان‌ملل منصوب شده باشند، انتصاب‌سرپرست باید پس‌از مشورت با شورا صورت گیرد.
22ـ سرپرست مسؤول اجراء برنامه‌ها و وضعیت مالی مرکز منطقه‌ای ماشین‌آلات و مهندسی کشاورزی آسیا ـ اقیانوسیه (APCAEM) می‌باشد و باید به دبیر اجرائی کمیسیون اجتماعی ـ اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) پاسخگو باشد.
23ـ سرپرست باید درمورد وضعیت مالی و اجراء برنامه‌های مرکز منطقه‌ای ماشین‌آلات و مهندسی کشاورزی آسیا ـ اقیانوسیه (APCAEM) به شورا گزارش سالیانه ارائه نماید.
کارگروه (کمیته) فنی مشورتی:
24ـ مرکزمنطقه‌ای‌ماشین‌آلات و مهندسی‌کشاورزی آسیاـ اقیانوسیه (APCAEM) باید یک کارگروه (کمیته) فنی مشورتی که شامل کارشناسان فنی می‌باشد داشته باشد. اعضاء این کارگروه (کمیته) توسط هر عضو و اعضاء مربوط به کمیسیون اجتماعی ـ اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP)، نمایندگان کمیسیون اجتماعی ـ اقتصادی آسیا و اقیانوسیه(ESCAP)، سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل، کارگروه (کمیته) توسعه تکنولوژی و علوم سازمان ملل، برنامه توسعه سازمان ملل و سازمان کشاورزی و خواربار سازمان ملل تعیین می‌شوند.
25ـ نمایندگان سازمانهای ملی و بین‌المللی دیگر و دیگر مراکز مربوط به توسعه کشاورزی و اشخاص دیگری که شورا ممکن است مشخص کند درصورت لزوم جهت شرکت دعوت می‌شوند.
26ـ کارگروه (کمیته) باید مسؤولیت مشاوره سرپرست را درمورد فرموله کردن برنامه‌های کاری و موضوعات فنی، باتوجه به عملکردهای مرکز منطقه‌ای ماشین‌آلات و مهندسی کشاورزی آسیا ـ اقیانوسیه (APCAEM) بر عهده گیرد.
27ـ گزارش جلسات کارگروه (کمیته) همراه با نظر سرپرست باید در جلسه بعدی شورا ارائه گردد.
28ـ کارگروه (کمیته) باید توسط سرپرست مرکز منطقه‌ای ماشین‌آلات و مهندسی کشاورزی آسیا ـ اقیانوسیه (APCAEM) سالی یک‌بار برگزار شود.
29ـ رئیس کارگروه (کمیته) باید توسط اعضاء کارگروه (کمیته) در هرجلسه انتخاب شود.
منابع مرکز منطقه‌ای ماشین‌آلات و مهندسی کشاورزی آسیاـ اقیانوسیه (APCAEM):
30ـ منابع مالی مرکز منطقه‌ای ماشین‌آلات و مهندسی کشاورزی آسیا ـ اقیانوسیه (APCAEM) باید از طرق زیر تأمین شود:
الف ـ حق عضویت داوطلبانه اعضاء و اعضای مربوط به کمیسیون اجتماعی ـ اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP).
ب ـ وجوه دریافت شده از سایر دولتها.
پ ـ وجوه دریافت شده از سازمانهای ملی و بین‌المللی.
ت ـ وجوه دریافت‌شده از فروش‌نشریات وخدمات ارائه‌شده توسط مرکز منطقه‌ای ماشین‌آلات و مهندسی کشاورزی آسیا ـ اقیانوسیه (APCAEM).
ث ـ وجوه دیگری که توسط مرکز منطقه‌ای ماشین‌آلات و مهندسی کشاورزی آسیا ـ اقیانوسیه (APCAEM) دریافت شده و به‌وسیله شورا مشخص شده است.
31ـ یک صندوق امانی باید بر طبق قوانین و مقررات مالی سازمان ملل به منظور دریافت وجوه مالی تأسیس گردد.
32ـ مرکزمنطقه‌ای‌ماشین‌آلات و مهندسی‌کشاورزی آسیا ـ اقیانوسیه (APCAEM) ممکن است همچنین حق عضویتی از نوع غیرمالی دریافت کند.
33ـ کارگروه (کمیته) باید در هر جلسه وضعیت مالی مرکز منطقه‌ای ماشین‌آلات و مهندسی کشاورزی آسیا ـ اقیانوسیه (APCAEM) را بر مبنای گزارش‌شورا بازبینی کند و مطمئن شود که بین هزینه‌ها و وجوه دریافتی تعادلی وجود دارد.
34ـ مرکزمنطقه‌ای‌ماشین‌آلات و مهندسی‌کشاورزی آسیا ـ اقیانوسیه (APCAEM) باید بر اساس اقتصاد سالم و پایه‌های مالی اداره شود و باید با دیگر اعضاء سازمان ملل و مؤسسات تخصصی و سازمانهای بین‌المللی ارتباط داشته باشد.
35ـ مرکزمنطقه‌ای‌ماشین‌آلات و مهندسی‌کشاورزی آسیا ـ اقیانوسیه (APCAEM) باید ارتباطاتی را که لازم می‌داند با دیگر اعضاء سازمان ملل و مؤسسات تخصصی و مؤسسات ملی برقرار کند و ادامه دهد.
اصلاحات:
36ـ اصلاحات درمورد اساسنامه موجود باید مورد قبول کمیسیون اجتماعی ـ اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) قرار گیرد، پیشنهادهای اصلاحی باید به دبیر اجرائی کمیسیون اجتماعی ـ اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) و به سرپرست مرکز منطقه‌ای ماشین‌آلات و مهندسی کشاورزی آسیا ـ اقیانوسیه (APCAEM) اطلاع داده شود. تمامی اعضاء حداقل سه ماه قبل از تشکیل جلسه کارگروه (کمیته) باید از موارد اصلاحی مطلع باشند. پیشنهادهای اصلاحی باید حداقل یک ماه قبل از تشکیل جلسه به دبیر اجرائی کمیسیون اجتماعی ـ اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) و سرپرست مرکز منطقه‌ای ماشین‌آلات و مهندسی کشاورزی آسیا ـ اقیانوسیه (APCAEM) اطلاع داده شود.
کناره‌گیری اعضاء :
37ـ هریک از اعضاء می‌تواند در هر زمانی کناره‌گیری خود را از مرکز منطقه‌ای ماشین‌آلات و مهندسی کشاورزی آسیا ـ اقیانوسیه (APCAEM) بعد از پایان دوره دوساله اساسنامه تصویب شده اعلام کند. چنین اقدامی که به اطلاع دبیر اجرائی کمیسیون اجتماعی ـ اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) رسید، پس از یک ‌سال عملی خواهد شد. این درخواست به اطلاع سرپرست مرکز منطقه‌ای ماشین‌آلات و مهندسی کشاورزی آسیا ـ اقیانوسیه (APCAEM) و سپس توسط ایشان به اطلاع بقیه اعضاء خواهد رسید.
شروع اجرای اساسنامه:
38ـ اساسنامه موجود باید از تاریخ تصویب آن توسط کارگروه (کمیته) به اجراء درآید.
ضمیمه:
لیست اعضای شرکت کننده در شبکه منطقه‌ای ماشینها و مهندسی کشاورزی.
1ـ بنگلادش
2ـ چین
3ـ هند
4ـ اندونزی
5 ـ جمهوری اسلامی ایران
6ـ تایلند
7ـ نپال
8 ـ پاکستان
9ـ فیلیپین
10ـ جمهوری کره
11ـ سریلانکا
12ـ ویتنام
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن اساسنامه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 30/11/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18651
تاریخ تصویب :
1387/11/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور خارجه
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :