جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

قانون ایجاد ردیف مستقل به منظور واریز منابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره70722/283

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون ایجاد ردیف مستقل به منظور واریز منابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی بیمه مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 30/11/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره233250 19/12/1387
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون ایجاد ردیف مستقل به منظور واریز منابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی ام بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/11/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 70722/283 مورخ 11/12/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون ایجاد ردیف مستقل به منظور واریز منابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده ـ دولت مکلف است در اجراء قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1387 نسبت به ایجاد ردیف مستقل فرعی جهت واریز درآمدهای حاصل از اجراء این قانون و همچنین هزینه نمودن آن اقدام نماید.
تبصره ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است و کلیه وجوه مربوط به سال 1387 بلافاصله به این ردیف واریز خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی‌ام بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/11/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18651
تاریخ تصویب :
1387/11/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :