جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر اسلامیه شماره61441/300
استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبموضوع: تنفیذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان در خصوص طرح جامع شهر اسلامیه
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر اسلامیه در جلسه مورخ 30/9/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18651
تاریخ تصویب :
1387/9/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان خراسان جنوبی
موضوع :