جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروهی به منظور بررسی و تصمیم‌گیری برای رفع موانع و مشکلات فراروی تولید شماره241869/ت42087هـ

وزارت صنایع و معادن ـ وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت بازرگانی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت نیرو
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 11/12/1387 بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ به منظور بررسی و تصمیم‌گیری برای رفع موانع و مشکلات فراروی تولید از جمله در بخش صنعت با استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی در این خصوص و ایجاد انگیزه، امید و تحرک بیشتر به فعالان عرصه تولید، کارگروهی متشکل از آقایان علی‌‌اکبر محرابیان ـ وزیر صنایع و معادن، سیدمحمد جهرمی ـ وزیر کار و امور اجتماعی، سیدمسعود میرکاظمی ـ وزیر بازرگانی، مصطفی محمد نجار ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، پرویز فتاح ـ وزیر نیرو، محمود بهمنی ـ رییس کل بانک مرکزی و اسفندیار رحیم مشایی ـ معاون رییس‌جمهور و رییس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری" href="/tags/8928/سازمان-میراث-فرهنگی،-صنایع-دستی-و-گردشگری/" class="link">سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تشکیل می‌گردد.
اختیار تصمـیم‌گیری در خصـوص امور اجرایی مربوط به موضوعات یادشده به اعـضای کارگروه، به عنـوان نمایندگان ویژه ریـیس جمهور و اختیار تصـویب و اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوعات یادشده به وزیران عضوکارگروه تفویض می‌شود.
3ـ تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو کارگروه (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18654
تاریخ تصویب :
1387/12/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت نیرو
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت صنایع
وزارت كار و امور اجتماعی
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :