جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای «شنبه» مرکز بخش شنبه و طسوج از توابع شهرستان دشتی در استان بوشهر به شهر شماره241895/ت40404ک

وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 27/11/1387 بنا به‌ پیشنهاد شماره 49814/42/4/1 مورخ 24/4/1387 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854 مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
روستای « شنبه» مرکز بخش شنبه و طسوج از توابع شهرستان دشتی در استان بوشهر به شهر تبدیل و به عنوان شهر « شنبه» شناخته می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 20/12/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18654
تاریخ تصویب :
1387/12/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :