×

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای «شنبه» مرکز بخش شنبه و طسوج از توابع شهرستان دشتی در استان بوشهر به شهر

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای «شنبه» مرکز بخش شنبه و طسوج از توابع شهرستان دشتی در استان بوشهر به شهر

تصویب‌نامه-در-خصوص-تبدیل-روستای-«شنبه»-مرکز-بخش-شنبه-و-طسوج-از-توابع-شهرستان-دشتی-در-استان-بوشهر-به-شهرتصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای «شنبه» مرکز بخش شنبه و طسوج از توابع شهرستان دشتی در استان بوشهر به شهر شماره241895/ت40404ک

وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 27/11/1387 بنا به‌ پیشنهاد شماره 49814/42/4/1 مورخ 24/4/1387 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854 مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
روستای « شنبه» مرکز بخش شنبه و طسوج از توابع شهرستان دشتی در استان بوشهر به شهر تبدیل و به عنوان شهر « شنبه» شناخته می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 20/12/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 18654

تاریخ تصویب : 1387/12/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.