جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای «شادمهر» مرکز بخش شادمهر از توابع شهرستان «مه ولات» در استان خراسان رضوی به شهر شماره241898/ت36557ک

وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 27/11/1387 بنا به پیشنهاد شماره 129351/42/4/1 مورخ 3/10/1385 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854 هـ ـ مصوب 1/10/1386 تصویب نمودند:
روستای « شادمهر» مرکز بخش شادمهر از توابع شهرستان « مه ولات» در استان خراسان رضوی به شهر تبدیل و به عنوان شهر « شادمهر» شناخته می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 20/12/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18654
تاریخ تصویب :
1387/12/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :