جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

برنامه آموزش و صدور مهارت فنی" href="/tags/18244/پروانه-مهارت-فنی/" class="link">پروانه مهارت فنی کارگران ساختمانی شماره241874/ت42083ک

وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت مسکن و شهرسازی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزیران عضو کارگروه مسکن موضوع بند (الف) تصویب‌نامه شماره 39238/ت40001هـ مورخ 19/3/1387 در جلسه مورخ 2/10/1387 به استناد ماده (21) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب 1387ـ بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی، برنامه آموزش و صدور مهارت فنی" href="/tags/18244/پروانه-مهارت-فنی/" class="link">پروانه مهارت فنی کارگران ساختمانی را به شرح زیر تصویب نمودند:

برنامه آموزش و صدور مهارت فنی" href="/tags/18244/پروانه-مهارت-فنی/" class="link">پروانه مهارت فنی کارگران ساختمانی

1ـ در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ سازمان: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور.
ب ـ سازمان نظام استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
ج ـ سازمان مسکن استان: سازمان مسکن و شهرسازی استان.
د ـ پروانه: مهارت فنی" href="/tags/18244/پروانه-مهارت-فنی/" class="link">پروانه مهارت فنی که از طرف وزارت کار و اموراجتماعی صادر می‌شود.
هـ ـ ادارات کل: ادارات کل آموزش فنی و حرفه‌ای استانها.
و ـ واحدهای آموزش فنی ـ حرفه‌ای مجاز: مؤسساتی که از سازمان جهت آموزش فنی ـ حرفه‌ای مجوز دریافت نموده باشند.
2ـ هدف از اجرای آموزش و صدور مهارت فنی" href="/tags/18244/پروانه-مهارت-فنی/" class="link">پروانه مهارت فنی کارگران ساختمان به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ تربیت و ارتقای کارگران صنعت ساختمانی با اجرای آموزش‌هایی مطابق استانداردهای مورد نیاز برای تقویت و مقاوم‌سازی ابنیه و جلوگیری و کاهش خسارت‌های ناشی از عدم رعایت استاندارد ایمنی در ساخت و ساز هم راستا با سایر سیاستهای دولت از قبیل استانداردسازی مصالح ساختمانی، تولید صنعتی ساختمان، امور مهندسین ناظر و طراح.
ب ـ تشکیل بانک اطلاعاتی نیروی کار صنعت ساختمان توسط وزارت کار و امور اجتماعی با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی.
3ـ حرفه‌های آموزشی مشمول برنامه بر حسب نیاز و فراوانی متقاضیان و شاغلین هر سال بر اساس اعلام وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص کارگران صنعت ساختمانی مورد نیاز تعیین می‌گردد.
4ـ مدت زمان اجرای برنامه از اول سال 1387 تا پایان سال 1391 می‌باشد.
5ـ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای استانها موظفند با همکاری نهادهای مدنی از قبیل سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها، کانون کاردانهای فنی ساختمان، شرکتهای ساختمانی، راهسازی و تأسیساتی، پیمانکاران ساختمانی، انجمن معماران تجربی، تشکل استادکاران تجربی و بنایان و خانه کارگر نسبت به شناسایی و معرفی کارگران ساختمان جهت گذراندن دوره‌های آموزشی مربوط و اعطای مهارت فنی" href="/tags/18244/پروانه-مهارت-فنی/" class="link">پروانه مهارت فنی از طریق واحدهای مرتبط با استفاده از خدمات بخش غیردولتی اقدام نمایند.
6 ـ پنجاه درصد (50%) اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این برنامه به صورت سنواتی از محل اعتبارات قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و پنجاه درصد (50%) با استفاده از اعتبارات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تأمین خواهدشد.
7ـ تعداد کارگران مورد نیاز جهت آموزش و اعطای مهارت فنی" href="/tags/18244/پروانه-مهارت-فنی/" class="link">پروانه مهارت فنی به شرح زیر تعیین می‌گردد:

1387:200.000
1388:220.000
1389:250.000
1390:300.000
1391:330.000
جمع کل:1.300.000

8 ـ هزینه سرانه هر نفر ساعت آموزش و آزمون کارگران مشمول قانون یادشده در حرف مختلف و مشوق‌های مالی به منظور تشویق کارگران برای طی دوره آموزش توسط وزارت کار و امور اجتماعی محاسبه و با تصویب کارگروه مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهدشد.
وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به تهیه پیش‌نویس سیاست‌های تشویقی و تنبیهی و جدول زمان‌بندی و عدم بکارگیری کارگران فاقد مهارت، ظرف یک ماه پس از ابلاغ این برنامه اقدام نموده و نتایج حاصله را به کارگروه مسکن موضوع مصوبه شماره 29238/ت40001 هـ مورخ 19/3/1387 ارایه نماید.
این تصویب‌نامه در تاریخ 20/12/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18654
تاریخ تصویب :
1387/12/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت كار و امور اجتماعی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :