جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

اصلاح پیوست شماره (2) ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور شماره241150/ت41783هـ

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/12/1387 بنا به پیشنهاد شماره 80097 ـ 13 مورخ 28/8/1387 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در پیوست شماره (2) ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 21147/ت39365هـ مورخ 28/12/1386 دیوان محاسبات کشور، از ذیل مجلس شورای اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از ذیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی حذف و به ذیل معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اضافه می‌شوند.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18654
تاریخ تصویب :
1387/12/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :