جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

قانون تمدید مدت اجراء آزمایشی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 شماره72396/280جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تمدید مدت اجراء آزمایشی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 4/12/1387 و تأئید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره238861 28/12/1387
وزارت دادگستری
قانون تمدید مدت اجراء آزمایشی قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/12/1387 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 72396/280 مورخ 18/12/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‎جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون تمدید مدت اجراء آزمایشی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

ماده واحده ـ مهلت اجراء آزمایشی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور کیفری) مصوب 28/6/1378 تا پایان سال 1388 تمدید می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/12/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18656
تاریخ تصویب :
1387/12/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :