جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین مرز صنم بلاغی شهرستان پلدشت در استان آذربایجان غربی به عنوان مرز رسمی شماره245159/ت42166هـوزارت کشور ـ وزارت بازرگانی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/12/1387 که در مرکز استان آذربایجان غربی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (4) قانون گذرنامه ـ مصوب 1351ـ تصویب نمود:
مرز صنم بلاغی شهرستان پلدشت در استان آذربایجان غربی به عنوان مرز رسمی و مجاز شناخته می‌شود و ورود به کشور و خروج از آن با گذرنامه معتبر مجاز است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داود

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18656
تاریخ تصویب :
1387/12/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت كشور
موضوع :