جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص معافیت مالیاتی واحدهای جدیدالاحداث در شهرکهای خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان آذربایجان غربی شماره245143/ت42166هـمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت صنایع و معادن ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/12/1387 که در مرکز استان آذربایجان غربی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1380ـ تصویب نمود:
واحدهای جدیدالاحداث در شهرکهای خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان آذربایجان غربی براساس جدولی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن و استاندار می‌رسد، به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18656
تاریخ تصویب :
1387/12/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :