جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین چهل و دو منطقه در استان آذربایجان غربی به عنوان مناطق نمونه گردشگری شماره245091/ت42166هـسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ سازمان حفاظت محیط زیست
هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/12/1387 که در مرکز استان آذربایجان غربی تشکیـل شد، به استنـاد ماده (8) قانـون تشکیـل سازمان میراث فرهنـگی و گردشگـری ـ مصوب 1382ـ تصویب نمود:
1ـ چهل و دو منطقه در استان آذربایجان غربی به شرح فهرست پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران است، به عنوان مناطق نمونه گردشگری تعیین می‌شوند.
2ـ این تصویب‌نامه ناقض و نافی اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص مناطق چهارگانه تحت مدیریت این سازمان نخواهدبود.

فهرست مناطق نمونه گردشگری استان آذربایجان غربی
ردیف :1
منطقه نمونه گردشگری :سد شهرچایی
شهرستان :ارومیه
ردیف :2
منطقه نمونه گردشگری :منطقه کشتیبان
شهرستان :ارومیه
ردیف :3
منطقه نمونه گردشگری :دالامپر
شهرستان :ارومیه
ردیف :4
منطقه نمونه گردشگری :خوشاکوه
شهرستان :ارومیه
ردیف :5
منطقه نمونه گردشگری :سیلوانا
شهرستان :ارومیه
ردیف :6
منطقه نمونه گردشگری :دره شهدا (قاسملو)
شهرستان :ارومیه
ردیف :7
منطقه نمونه گردشگری :آبگرم هفت آباد
شهرستان :ارومیه
ردیف :8
منطقه نمونه گردشگری :آبشار سوله دکل
شهرستان :ارومیه
ردیف :9
منطقه نمونه گردشگری :تالاب دانابوغان
شهرستان :ارومیه
ردیف :10
منطقه نمونه گردشگری :منطقه علی پنجه سی
شهرستان :ارومیه
ردیف :11
منطقه نمونه گردشگری :کوه سیر
شهرستان :ارومیه
ردیف :12
منطقه نمونه گردشگری :آبگرم ایستی سو
شهرستان :سلماس
ردیف :13
منطقه نمونه گردشگری :سد تاریخی تازه شهر
شهرستان :سلماس
ردیف :14
منطقه نمونه گردشگری :سد زولا
شهرستان :سلماس
ردیف :15
منطقه نمونه گردشگری :قطور
شهرستان :خوی
ردیف :16
منطقه نمونه گردشگری :پل خاتون
شهرستان :خوی
ردیف :17
منطقه نمونه گردشگری :سید تاج الدین
شهرستان :خوی
ردیف :18
منطقه نمونه گردشگری :فیرورق
شهرستان :خوی
ردیف :19
منطقه نمونه گردشگری :غار علی شیخ
شهرستان :خوی
ردیف :20
منطقه نمونه گردشگری :آب معدنی آغ گل
شهرستان :خوی
ردیف :21
منطقه نمونه گردشگری :منطقه تاریخی چورس
شهرستان :قره ضیاءالدین
ردیف :22
منطقه نمونه گردشگری :باغچه جوق
شهرستان :ماکو
ردیف :23
منطقه نمونه گردشگری :قلعه جوق
شهرستان :ماکو
ردیف :24
منطقه نمونه گردشگری :چشمه آب معدنی آواجیق
شهرستان :ماکو
ردیف :25
منطقه نمونه گردشگری :سد ماکو
شهرستان :ماکو
ردیف :26
منطقه نمونه گردشگری :آب معدنی شیخ معروف
شهرستان :نقده
ردیف :27
منطقه نمونه گردشگری :تالاب سولدوز
شهرستان :نقده
ردیف :28
منطقه نمونه گردشگری :پردانان
شهرستان :پیرانشهر
ردیف :29
منطقه نمونه گردشگری :سد جلدیان
شهرستان :پیرانشهر
ردیف :30
منطقه نمونه گردشگری :آبشار خرپاپ
شهرستان :پیرانشهر
ردیف :31
منطقه نمونه گردشگری :آغ بولاغ
شهرستان :اشنویه
ردیف :32
منطقه نمونه گردشگری :سدکانی سیب
شهرستان :اشنویه
ردیف :33
منطقه نمونه گردشگری :سد سیلوه
شهرستان :اشنویه
ردیف :34
منطقه نمونه گردشگری :سد نوروز لو
شهرستان :میاندوآب
ردیف :35
منطقه نمونه گردشگری :تالاب کانی برازان
شهرستان :مهاباد
ردیف :36
منطقه نمونه گردشگری :آب معدنی گراو
شهرستان :مهاباد
ردیف :37
منطقه نمونه گردشگری :فخریگاه
شهرستان :مهاباد
ردیف :38
منطقه نمونه گردشگری :سدشهید کاظمی
شهرستان :بوکان و سردشت
ردیف :39
منطقه نمونه گردشگری :سد خراسانه
شهرستان :بوکان و سردشت
ردیف :40
منطقه نمونه گردشگری :منطقه تاریخی ربط
شهرستان :بوکان و سردشت
ردیف :41
منطقه نمونه گردشگری :چشمه آب معدنی گراوان
شهرستان :بوکان و سردشت
ردیف :42
منطقه نمونه گردشگری :ساحل زرینه رود
شهرستان :شاهین دژ
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18656
تاریخ تصویب :
1387/12/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
موضوع :