جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران درخصوص تصویب آیین‌نامه‌های قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان شماره246990/ت452هـوسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک

دفتر هیئت دولت
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ اختیارات هیئت وزیران درخصوص تصویب آیین‌نامه‌های قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایـل نقلیـه موتـوری زمینی در مقابـل شخص ثالث ـ مصوب 1387ـ و همچنین تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه، موضوع ماده (8) قانون یادشده به وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک تفویض می‌شود.
2ـ ملاک تصمیم‌گیری درخصوص اختیارات یادشده موافقت اکثریت وزیران عضو کمیسیون یادشده می‌باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس‌جمهور با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهدبود.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18656
تاریخ تصویب :
1387/12/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دفتر هیات دولت
موضوع :