جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین وزیران صنایع و معادن و بازرگانی به عنوان اعضای منتخب هیئت وزیران در شورای حقوق و دستمزد شماره246981/ت453هـ
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت صنایع و معادن
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1387 به استناد ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ تصویب نمود:
وزیران صنایع و معادن و بازرگانی به عنوان اعضای منتخب هیئت وزیران در شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌شوند.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18656
تاریخ تصویب :
1387/12/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :