جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین ارزش هر سهم شرکت نساجی و نخریسی خسروی خراسان جهت واگذاری به آستان قدس رضوی شماره245288/ت42220هـ

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت جهاد کشاورزی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/12/1387 بنا به پیشنهاد شماره 168827 مورخ 21/10/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ ارزش هر سهم شرکت نساجی و نخریسی خسروی خراسان که براساس میانگین ارزش روز خالص داراییها به مبلغ (4243) ریال و ارزش بازدهی صفر ریال معادل (2122) ریال محاسبه شده است، بر مبنای تعداد 181/127/8 سهم قابل واگذاری و ارزش کل 082/878/245/17 ریال جهت واگذاری به آستان قدس رضوی تعیین می‌شود.
2ـ جدول اصلاحی پیوست که تأییدشده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران است، جایگزین ردیف (1) جدول پیوست تصویب‌نامه شماره 98232/ت38268هـ مورخ 14/7/1386 می‌شود.
3ـ نام شرکت کشت و صنعت شهید رجایی از بند (1) تصویب‌نامه شماره 69470/ت37927هـ مورخ 2/5/1386 حذف و سهام سایر شرکتها معادل ارزش شرکت یادشده به عنوان معوض از فهرست شرکتهای مورد توافق سازمان خصوصی سازی و آستان قدس رضوی با قیمت مصوب هیئت عالی واگذاری، واگذار می‌گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18656
تاریخ تصویب :
1387/12/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت صنایع
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :