جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

آیین‌نامه اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 29 دی ماه 1355 شماره10387/87/1مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
نسخه‌ای از آئین‌نامه اصلاح آئین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری مصوب 29/10/1355 که در تاریخ 21/12/1387 به‌تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است به منظور درج و نشر در آن روزنامه به‌پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس دفتر ویژه رئیس قوه قضائیه ـ مهدی دربین

آیین‌نامه اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 29 دی ماه 1355

ماده 1ـ وکالت تسخیری وکلاتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلا ارجاع می‌شود. نیاز به وکیل از طریق رئیس کل دادگستری هر استان به‌کانون وکلاء مربوطه اعلام می‌شود تا کانون مذکور نسبت به تعیین و معرفی وکیل اقدام کند.
ماده2ـ وکالت معاضدتی وکالتی است که از طرف کانون وکلا در امور حقوقی طبق قانون و با رعایت مقررات فصل دوم آیین‌نامه قانون وکالت مصوب 19 خرداد 1316 به وکلا ارجاع می‌شود.
ماده3ـ میزان حق‌الوکاله قابل پرداخت برای هر مورد وکالت تسخیری یا معاضدتی مبلغ دو میلیون ریال است.
تبصره ـ نحوه پرداخت برابر دستورالعملی که توسط کانون وکلای مرکز با مشورت با کانون‌های وکلای دیگر تهیه می‌شود معمول خواهدشد.
ماده4ـ در وکالت تسخیری چنانچه تعداد جلسات دادرسی بیشتر از دو جلسه بشود برای هر جلسه اضافی مبلغ پانصد هزار ریال و در صورتی که در یک پرونده وکالت بیش از دو نفر متهم به وکیل ارجاع شود. برای هر متهم از نفر دوم به بعد مبلغ یک میلیون ریال علاوه بر مبلغ مذکور در ماده 3 به وکیل پرداخت می‌گردد.
ماده5 ـ هزینه سفر وکلائی که برای شرکت در جلسات دادگاه مجبور به مسافرت به خارج از محلی که اشتغال داشته و دفتر دایر کرده‌اند براساس آیین‌نامه هزینه سفر قضات دادگستری پرداخت می‌گردد.
ماده6 ـ حق‌الوکاله و هزینه سفر وکالت تسخیری با گواهی دادگاه و وکالت معاضدتی با گواهی اداره معاضدت و تأیید کانون وکلا پرداخت می‌شود.
ماده7ـ اداره کل بودجه و تشکیلات قوه قضاییه موظف است همه ساله اعتبار مورد نیاز حق‌الوکاله وکالت‌های تسخیری و معاضدتی را که توسط کانون وکلای دادگستری مرکز برآورد و پیشنهاد می‌گردد در لایحه بودجه قوه قضاییه منظور تا پس از تصویب براساس موافقتنامه بودجه جاری مصوب و درخواست کانون وکلای مرکز از طریق ذیحسابی دادگستری در اختیار کانون وکلای مرکز قرار گیرد.
ماده8 ـ در میزان حق‌الوکاله تعیین شده در این آیین‌نامه هر 5 سال یک بار با توجه به شاخص تورم تجدیدنظر و تعدیل خواهدشد.
ماده9ـ با تصویب این آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه مصوب 21/4/1374 ریاست محترم قوه‌قضاییه وقت کان لم یکن تلقی می‌گردد.
ماده10ـ این آیین‌نامه در تاریخ 21/12/1387 در اجرای قسمت اخیر ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب سال 1355 در 10 ماده و یک تبصره به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18656
تاریخ تصویب :
1387/12/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
كانون وكلای دادگستری
موضوع :