جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

اصلاح بند (1) تصویب‌نامه شماره 116204/ت40903هـ مورخ 13/7/1387 شماره243944/ت42209هـمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ وزارت آموزش و پرورش
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/12/1387 بنا به پیشنهاد شماره 120692/100 مورخ 20/12/1387 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در بند (1) تصویب‌نامه شماره 116204/ت40903هـ مورخ 13/7/1387 مبلغ «شش هزار و پانصد میلیارد (6.500.000.000.000) ریال» به مبلغ «چهار هزار و هشتصد و هشتاد میلیارد (4.880.000.000.000)» ریال اصلاح می‌شود و مابقی به منظور تأمین بخشی از اعتبار موردنیاز برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان پیش از موعد در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18656
تاریخ تصویب :
1387/12/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :