جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص مستثنی شدن سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران از شمول جزء (ب) بند (36) ضوابط اجرایی بودجه سال1387 کل کشور شماره247009/ت41415هـوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/12/1387 بنا به پیشنهاد شماره 25882/1 مورخ 29/8/1387 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در حدود نامه یادشده از شمول جزء (ب) بند (36) ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 211947/ت39365هـ مورخ 28/12/1386 مستثنی می‌باشد.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18668
تاریخ تصویب :
1387/12/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :