جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیفهای تعرفه جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سال 1388 شماره246992/ت447هـوزارت بازرگانی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1387 بنا به پیشنهاد شماره 42332/1 مورخ 24/12/1387 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیفهای تعرفه جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سال 1388 به شرح جدول پیوست که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، تعیین می‌گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18668
تاریخ تصویب :
1387/12/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع
موضوع :