جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

اصلاح تبصره (4) الحاقی بند (3) تصویب‌نامه موضوع ضریب حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران یا مستمری‌بگیران شماره246988/ت443هـوزارت آموزش و پرورش
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1387 بنا به پیشنهاد شماره 37217/140 مورخ 27/12/1387 وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در تبصره (4) الحاقی بند (3) تصویب‌نامه شماره 57896/ت162هـ مورخ 18/4/1387 عبارت « و در صورت عدم امکان پرداخت از محل اعتبارات دستگاه مربوط» بعد از عبارت « درخواست وزارت آموزش و پرورش» و عبارت « در صورت تأمین اعتبار لازم برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان از محل جابه‌جایی اعتبار وزارت آموزش و پرورش معادل مبلغ مذکور حسب نظر وزیر از محل فروش سهام واگذار شده به صندوق بابت دیون سهم دولت در صندوق منظور یا در اختیار وزارت یادشده قرار گیرد تا به سرجمع اعتبار مربوط اضافه گردد» به انتهای تبصره یادشده اضافه می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18668
تاریخ تصویب :
1387/12/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :