جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص برگزاری چهارمین گردهمایی بین‌المللی سرطان پستان شماره11660/ت41652هـوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 9/1/1388 بنا به پیشنهاد شماره 368196 مورخ 24/9/1387 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (3) ماده (1) قـانون نحوه اعـمال نظارت بر کاهش هـزینه‌های غـیرضرور و جـلوگیری از تـجمل‌گرایی ـ‌ مصوب 1370 ـ تصویب نمود:
برگزاری چهارمین گردهمایی بین‌المللی سرطان پستان توسط دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی شهید بهشتی تا سقف هزینه پانصدمیلیون (500.000.000) ریال از محل اعتبارات دانشگاه یادشده و مرکز تحقیقات سرطان مجاز است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18675
تاریخ تصویب :
1388/1/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :