جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص حذف واگذاری سهام شرکت افست از فهرست واگذاری شرکت‌‌های‌رد دیون شماره11654/ت42311هـ
وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 16/1/1388 بنا به پیشنهاد شماره 206541 مورخ 18/12/1387 وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
واگذاری سهام شرکت افست موضوع تصویب‌نامه شماره 210333/ت39389هـ مورخ 25/12/1386 از فهرست واگذاری شرکت های ‌رد دیون حذف و هشتادوپنج درصد از سهام شرکت ساختمان‌‌های آموزشی جایگزین سهام شرکت افست می‌گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18675
تاریخ تصویب :
1388/1/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :