جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر رزن شماره742/310/300
استاندار محترم همدان و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان
در اجرای بند8 مصـوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر رزن در جلسه مورخ 15/12/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور و با در نظر گرفتن افق طرح به مدت 15 سال، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18679
تاریخ تصویب :
1387/12/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان همدان
موضوع :