جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص اعطا نشان دولتی درجه یک « عدالت»به آیت ا... محمد محمدی گیلانی شماره 5296/ت41890هـ

نهاد ریاست جمهوری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/1/1388 بنا به پیشنهاد شماره 206013 مورخ 9/11/1387 دفتر رییس‌جمهور و به استناد ماده (7) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1375ـ تصویب نمود:
نشان دولتی درجه یک « عدالت» به آیت ا... محمد محمدی گیلانی اعطا می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18673
تاریخ تصویب :
1388/1/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ریاست جمهوری
موضوع :