جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص معافیت مالیاتی واحدهای جدیدالاحداث در داخل شهرکها و نواحی صنعتی و مجتمع‌های کشاورزی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان کردستان

وزارت صنایع و معادن ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/12/1387 که در مرکز استان کردستان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه‌‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1380ـ تصویب نمود:
واحدهای جدیدالاحداث در داخل شهرکها و نواحی صنعتی و مجتمع‌های کشاورزی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان کردستان به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18673
تاریخ تصویب :
1387/12/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :