جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کهریزک شماره 67464/310/300

استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان تهران
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و باتوجه به تصویب طرح جامع شهر کهریزک در جلسه مورخ12/11/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به‌انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18673
تاریخ تصویب :
1387/11/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان تهران
موضوع :