جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص لزوم تهیه طرح ویژه برای شهرهای نراق، بیستون، بشرویه، شوشتر و نوش‌آباد شماره 313/310/300استاندار محترم استان مرکزی ـ استاندار محترم استان کرمانشاه ـ استاندار محترم استان خراسان جنوبی ـ استاندار محترم استان خوزستان ـ استاندار محترم استان اصفهان
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در هجدهمین جلسه سال جاری در تاریخ 5/12/1387، بنا به پیشنهاد شماره2655/50/172 مورخ16/11/1387 سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موضوع لزوم تهیه طرح ویژه برای شهرهای نراق، بیستون، بشرویه، شوشتر و نوش‌آباد را مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود طرح ویژه برای شهرهای مذکور با رویکرد صیانت مشترک از آثار تاریخی، طبیعی، فرهنگی و حقوق ساکنین شهر تهیه شود.
مرجع تصویب طرحهای یادشده، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد بود.
شرح خدمات تهیه طرحها توسط وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت کشور تهیه شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18673
تاریخ تصویب :
1387/12/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان كرمان
شورای شهرسازی و معماری استان خراسان جنوبی
شورای شهر سازی و معماری استان مركزی
شورای شهرسازی و معماری استان خوزستان
شورای شهرسازی و معماری استان اصفهان
موضوع :