جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای امیر منصور برقعی بعنوان نماینده ویژه رییس‌جمهور به منظور تسریع در ابلاغ و اجرای قانون بودجه سال 1388 کل کشور شماره19119/ت 42398هـمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/1/1388 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ به منظور تسریع در ابلاغ و اجرای قانون بودجه سال 1388 کل کشور، اختیار تعیین ساز و کار و چگونگی اجرای حکم مندرج در بند (60) مـاده واحده قانون مذکـور به آقای امیر منصور برقعی ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ به عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهور تفویض می‌شود.
2ـ تصمیمات نماینده یادشده در امور اجرایی موضوع مذکور در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیئت‌وزیران بوده و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18684
تاریخ تصویب :
1388/1/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :