×

تصویب‌نامه درخصوص الحاق شهرک جعفریه به دهستان ملارد بخش ملارد شهرستان شهریار

تصویب‌نامه درخصوص الحاق شهرک جعفریه به دهستان ملارد بخش ملارد شهرستان شهریار

تصویب‌نامه-درخصوص-الحاق-شهرک-جعفریه-به-دهستان-ملارد-بخش-ملارد-شهرستان-شهریارتصویب‌نامه درخصوص الحاق شهرک جعفریه به دهستان ملارد بخش ملارد شهرستان شهریار شماره19094/ت41836هـوزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/1/1388 بنا به پیشنهاد شماره 144507/42/4/1 مورخ 24/10/1387 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ تصویب نمود:
الف ـ شهـرک « جعفریه» مطابق نقـشه 250000/1 پیوست که تأییدشده به مهر پیوست « تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد از دهستان فردوس بخـش مرکزی شهرستـان شهریار منتزع و به دهستان ملارد بخش ملارد همین شهرستان الحاق می‌گردد.
ب ـ دهستان « ملاردجنوبی» به مرکزیت روستای بیدک (بیدگینه) مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای: 1ـ اسفندآباد 2ـ قپچاق 3ـ صالح‌آباد 4ـ حصارشالپوش 5 ـ بیدک (بیدگینه) مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأییدشده به مهر پیوسـت « تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد در تابعیت بخش ملارد شهرستان شهریار ایجاد می‌گردد.
ج ـ نـام دهسـتان « مـلارد» از توابع بخـش ملارد شهرستـان شهریار به دهستـان « ملارد شمالی» تغییر می‌یابد.
د ـ بخش « صفادشت» به مرکزیت شهر صفادشت از ترکیب دهستانهای « صفادشت» و « بی‌بی سکینه» در تابعیت شهرستان شهریار ایجاد می‌گردد.
هـ ـ شهرستان « ملارد» به مرکزیت شهر ملارد از ترکیب بخش‌های مرکزی و صفادشت در تابعیت استان تهران ایجاد می‌گردد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 18684

تاریخ تصویب : 1388/1/23

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.