جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح تفصیلی شهر آفتاب شماره348/310/300

استاندار محترم استان تهران
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 5/12/1387 مقرر نمود: طرح تفصیلی شهر آفتاب، با توجه به قوانین و مقررات موجود در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با دعوت از نماینده ویژه ریاست محترم جمهور در شهر آفتاب بررسی و تصویب شود.
معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18684
تاریخ تصویب :
1387/12/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان تهران
موضوع :